این قسمت مخصوص ثبت نام اولیه در مسابقات کالاف موبایل برای دریافت آیدی میباشد. نوع سیستم را انتخاب کنید.
این قسمت مخصوص ثبت نام موبایل پلییرها میباشد. نوع بازی را انتخاب کنید.
برای ثبت نام در مسابقات باید وارد اکانت خود در سایت شوید.
این قسمت مخصوص ثبت نام pc پلییرها میباشد. نوع بازی را انتخاب کنید.
برای ثبت نام در مسابقات باید وارد اکانت خود در سایت شوید.

قوانین ثبت نام در مسابقات کالاف موبایل در سایت hkm-game

1-حتما در قسمت درست اقدام به ثبت نام و گرفتن ایدی نمایید.(موبایل پلییر یا pc پلییر)

2-ثبت نام برای افرادی که لول آنها کمتر از 40 میباشد مجاز نیس! (جهت جلوگیری از بازی کردن چیتر ها)

3-حتما نام و آیدی خود و هم تیمی های خود را دقیق وارد نمایید.

نکته1 : نام و آیدی خود و هم تیمی های خود را میتوانید در قسمت پروفایل تغییر دهید.

نکته2 : بعد از ثبت نام آیدی مسابقات برای شما ارسال میشود.

نکته3 : ثبت نام شما به منزله قبول و تایید قوانین میباشد.