رفیق آیدی نداری؟!گرفتن آیدی

قوانین شرکت در مسابقات پابجی موبایل در سایت hkm-game

1-استفاده از هرگونه چیت و هک در مسابقات ممنوع میباشد و در صورت مشاهده شخص از تمام مسابقات محروم خواهد شد

2-مسابقات راس ساعت اعلام شده استارت میشود و بازیکن موظف هستن 15دقیقه قبل از شروع مسابقه در روم حاضر باشن

3-آیدی و رمز مسابقات 30 دقیقه قبل از شروع مسابقه در قسمت (مسابقات من) گذاشته میشود

4-از جا به جای زیاد در روم و مزاحتم برای تیم های دیگر جدا خودداری کنید در غیر این صورت از روم اخراج میشوید

5-تیم اپ و همکاری با تیم های دیگر در مسابقات ممنوع میباشد!!

6-از انتشار ایدی و رمز مسابقات جدا خودداری کنید در صورت مشاهده شخص مورد نظر برای همیشه از مسابقات محروم خواهد شد