نکته : وقتی 50% ظرفیت شرکت کننده های مسابقات بدون جاییزه و 90% ظرفیت شرکت کننده های مسابقات جایزه دار پر شود زمان مسابقات در اینجا ، کانال تلگرام و پیج اینستاگرام اعلام میشود
لیست مسابقات پابجی موبایل

تک نفره موبایل پلییر

100/71
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه15:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

دو نفره موبایل پلییر

50/15
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه16:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

چهار نفره موبایل پلییر

25/13
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه17:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

تک نفره پی سی پلییر

100/17
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه15:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

دو نفره پی سی پلییر

50/2
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه16:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

چهار نفره پی سی پلییر

25/2
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه17:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام
لیست مسابقات کالاف موبایل

تک نفره موبایل پلییر

100/39
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه15:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

دو نفره موبایل پلییر

50/10
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه16:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

چهار نفره موبایل پلییر

25/3
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه17:10

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

تک نفره پی سی پلییر

100/9
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه15:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

دو نفره پی سی پلییر

50/1
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه16:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

چهار نفره پی سی پلییر

25/0
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000 تومان
روز مسابقهاعلام میشود
ساعت مسابقه17:30

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام
لیست مسابقات جنگ های صلیبی 1

تورنمنت صلیبی 1 (تک نفره)

32/23
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000
روز مسابقه تکمیل ظرفیت
ساعت مسابقهاعلام میشود

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

تورنمنت صلیبی 1 (دو نفره)

16/8
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000
روز مسابقه تکمیل ظرفیت
ساعت مسابقهاعلام میشود

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام
لیست مسابقات کلش آف کلنز

کلش آف کلنز (تاون هال 11)

16/5
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000
روز مسابقه تکمیل ظرفیت
ساعت مسابقهاعلام میشود

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

کلش آف کلنز (تاون هال 12)

16/3
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000
روز مسابقه تکمیل ظرفیت
ساعت مسابقهاعلام میشود

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام

کلش آف کلنز (تاون هال 13)

16/5
هزینه ثبت نامرایگان
جایزه مسابقه20000
روز مسابقه تکمیل ظرفیت
ساعت مسابقهاعلام میشود

هنوز ثبت نام نکردی!!!!

ثبت نام
برای نمایش بازی های من وارد حساب خود در سایت شوید